Ventilatsioonisüsteemide survestamine on vajalik, et hinnata ventilatsioonikanalite õhutihedust. Survestamise käigus tuvastame süsteemi lekete suurused ning aitame leida lekete põhjused ning asukohad.

Õhukanalites olevad lekked võivad põhjustada järgnevaid probleeme:

  • Müra;
  • Energiakulu;
  • Ventilatsiooniseadme kasuteguri langust;
  • Ohte võimalike tulekahjude korral;
  • Lõhnade levimist.

Õhukanalite tiheduse määrame rõhukatsetustega, kus mõõdame lekkeõhu hulka õhukanalite välispinna ruutmeetri kohta. Kasutame kalibreeritud seadet WÖHLER DP 700 millega kasutame nii positiivset kui ka negatiivset rõhku ning mille töörõhk ulatub kuni ± 7000 Pa. 

Teostame õhukanalite lekkeõhu mõõtmist vastavalt standardile EVS-EN 12237:2003.

Viento Air OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor ning meile on väljastatud registreerimistunnistus L298.

SAADA PÄRING
Email again: