Teostame tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmist.
Objektideks on töö- ja eluruumid. Kui ventilatsioonisüsteemid on projekteeritud ja ehitatud vastavalt kehtivatele nõuetele ja standarditele, siis peab ka müratase olema inimesele ohutu ja mitte häirima inimese töö- ja elukeskkonda. 
Teostame tehnosüsteemide poolt tekitatava müra mõõtmist vastavalt standardile EVS-EN ISO 16032:2004.

Tööde teostamisel kasutame kalibreeritud seadmeid:
-CESVA SC101
-mõõtepiirkonnad: 24 kuni 138dB, sagedus 31,5Hz kuni 8kHz
-mõõteseadme töökeskkond -10°C kuni +50°C, õhuniiskus 25% kuni 90%

Ettevõte on EAK poolt akrediteeritud katselabor L298 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
SAADA PÄRING
Email again:
Kas ventilatsiooniprojekt on olemas?