Teostame tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmist.
Objektideks on töö- ja eluruumid. Kui ventilatsioonisüsteemid on projekteeritud ja ehitatud vastavalt kehtivatele nõuetele ja standarditele, siis peab ka müratase olema inimesele ohutu ja mitte häirima inimese töö- ja elukeskkonda. 

Tööde teostamisel kasutame kalibreeritud seadmeid:
-CESVA SC101
-mõõtepiirkonnad: 24 kuni 138dB, sagedus 31,5Hz kuni 8kHz
-mõõteseadme töökeskkond -10°C kuni +50°C, õhuniiskus 25% kuni 90%

Viento Air OÜ on akrediteeritud Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus poolt ning katselabori juhtimissüsteem vastab
EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Mõõtmistöid teostatakse vastavalt EVS-EN ISO 16032 järgi. Meie akrediteerimistunnistuse number on L298. 
SAADA PÄRING
Email again:
Kas ventilatsiooniprojekt on olemas?