Viento Air OÜ põhiline tegevusala on ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade mõõtmine, reguleerimine ja passistamine. Mõõdame tehnosüsteemide poolt tekitatavat elu- ja töökeskkonna mürataset ja pakume ventilatsioonisüsteemide survestamisteenust.

Lisaks pakume ventilatsioonialast konsultatsiooni, teostame ventilatsioonisüsteemide ekspertiisi (nii vanadele kui ka uutele hoonetele) ja koostame olemasolevatele hoonetele ventilatsiooni teostusjooniseid.

Ettevõtte meeskond omab antud valdkonnas pikaajalist töökogemust. Oskame anda professionaalset nõu ventilatsiooni ehituse ja projekteerimise kohta.

Viento Air OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor ning meile on väljastatud registreerimistunnistus L298.