Viento Air OÜ katselabor pakub järgnevaid teenuseid:

- ventilatsioonisüsteemide mõõtmine, reguleerimine ja passistamine
loe lisaks
- tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmine ja passistamine 
loe lisaks
- teostusjooniste joonestamine 
loe lisaks
- ventilatsiooni alased eriprojektid
loe lisaks


Ettevõtte meeskond omab pikaaegset kogemust antud valdkonnas. 
Ettevõte omab akrediteerimistunnistust nr. L298 töökeskkonna mõõtmiste valdkonnas mis on kinnitatud EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE poolt.
Viento Air OÜ ja mõõteteenuste tellija vaheline info on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalset infot on õigus väljastada vajadusel vaid Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK) või muudel seadusest tulenevatel nõutud juhtudel.