Ventilatsioonitööd

Viento Air OÜ katselabor pakub järgnevaid teenuseid: 

- Ventilatsioonisüsteemide mõõtmine ja reguleerimine - 
- Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmine - 
- Ventilatsioonisüsteemide survestamine/lekkeõhu testid - 
- Ventilatsiooniprojektid- 
- Teostusjooniste joonestamine -
- Ventilatsiooni alased eriprojektid - 

Ettevõttest

Viento Air OÜ põhiline tegevusala on ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade mõõtmine, reguleerimine ja passistamine. Mõõdame tehnosüsteemide poolt tekitatavat elu- ja töökeskkonna mürataset ja pakume ventilatsioonisüsteemide survestamisteenust.

Lisaks pakume ventilatsioonialast konsultatsiooni, teostame ventilatsioonisüsteemide ekspertiisi (nii vanadele kui ka uutele hoonetele) ja koostame olemasolevatele hoonetele ventilatsiooni teostusjooniseid.

Ettevõtte meeskond omab antud valdkonnas pikaajalist töökogemust. Oskame anda professionaalset nõu ventilatsiooni ehituse ja projekteerimise kohta. Meilt on võimalik tellida ka ventilatsiooniprojekt oma eramule. 

Viento Air OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor ning meile on väljastatud registreerimistunnistus L298.


Viento Air OÜ ja mõõteteenuste tellija vaheline info on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalset infot on õigus väljastada vajadusel vaid Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK) või muudel seadusest tulenevatel nõutud juhtudel.